دفتر مرکزی

 • آدرس : تهران - شهرک غرب ، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، کوچه گلبرگ چهارم شرقی، پلاک 12
 • تلفن : 02191070800
 • فکس : داخلی 900
 • ایمیل : info@ibcco.midhco.com
 • کدپستی: 1468936381

واحد فروش

 • آدرس : تهران - شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، کوچه گلبرگ چهارم شرقی، پلاک 12 
 • تلفن: 02191070800
 • داخلی: 915-916-917-918-919
 • فکس : داخلی 920 - 915
 • ایمیل : marketing&sales@ibcco.midhco.com

دفتر کرمان

 • آدرس : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، نبش سه راه حمزه - رو به روی بیمه ملت، ساختمان سحر، (سرمایه انسانی: طبقه اول)-(بازرگانی: طبقه 3، واحد 1، زنگ شماره 9)  
 • تلفن: 91033001-034 
 • کدپستی: 7618635512

سایت

 • آدرس : کرمان ، شهر بابک ، کیلومتر 23 جاده شهر بابک - انار ، مجتمع بابک مس ایرانیان
 • تلفن :31499999-034
 • کد پستی: 7755177717

روابط عمومی

 • آدرس : کرمان ، شهر بابک ، کیلومتر 23 جاده شهر بابک - انار ، مجتمع بابک مس ایرانیان
 • تلفن :31499999-034
 • داخلی:340
 • فکس: 201
 • ایمیل : pr@ibcco.midhco.com

 

فرم ارسال پیشنهادات ، انتقادات