دفتر مرکزی

 • آدرس : تهران - شهرک غرب ، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، کوچه گلبرگ چهارم شرقی، پلاک 12
 • تلفن :02191070800
 • فکس : داخلی 900
 • ایمیل : info@ibcco.midhco.com
 • کدپستی: 1468936381

واحد فروش

 • آدرس : تهران - شهرک غرب، بلوار دادمان، خیابان فخار مقدم، کوچه گلبرگ چهارم شرقی، پلاک 12 
 • تلفن :02191070800
 • داخلی: 915-916-917-918-919
 • فکس : داخلی 920 - 915
 • ایمیل : marketing&sales@ibcco.midhco.com

دفتر کرمان

 • آدرس : کرمان، بلوار جمهوری اسلامی، نبش سه راه حمزه - رو به روی بیمه ملت، ساختمان سحر، (سرمایه انسانی: طبقه اول)-(بازرگانی: طبقه 3، واحد 1، زنگ شماره 9)  
 • تلفن: 91033001-034
 • کدپستی: 7618635512

سایت

 • آدرس : کرمان ، شهر بابک ، کیلومتر 23 جاده شهر بابک - انار ، مجتمع بابک مس ایرانیان
 • تلفن:31499999-034
 • کدپستی:7755177717

روابط عمومی

 • آدرس : کرمان ، شهر بابک ، کیلومتر 23 جاده شهر بابک - انار ، مجتمع بابک مس ایرانیان
 • تلفن:31499999-034
 • داخلی:340
 • فکس: 201
 • ایمیل : pr@ibcco.midhco.com

ارمنستان: شرکت معدنی و صنایع معدنی الوند

 • آدرس : جمهوری ارمنستان، ایروان، خیابان کومیتاس، پلاک 5، واحد 23
 • تلفن : 0037411271101
 • ایمیل : info@ammi.am
 • وبسایت: ammi.am

فرم ارسال پیشنهادات ، انتقادات