اخبار

دیدار مدیرعامل محترم شرکت بابک مس ایرانیان با چند تن از مسئولین شهرستان

۲۰ اسفند ۱۳۹۹

در راستای تامل با مسئولین شهرستان شهربابک جناب آقای مهندس میرزایی بهمراه تعدادی از مدیران این شرکت طی برنامه های جداگانه ای با فرماندار، رئیس دادگستری و دادستان شهرستان دیدار داشتند. در این دیدارمدیرعامل شرکت بابک مس ایرانیان ضمن تشکر از همکاری مسئولین در زمینه های مختلف گزارشی اجمالی از  وضعیت شرکت ارایه نمودند. جناب آقای شمسی؛ فرماندار شهرستان نیز از فعالیت شرکت اظهار رضایت کرده و گفتند: شرکت بابک مس در همه امور از جمله تولید، جذب نیرو و اهمیت به محیط زیست از نظم و انضباط خاصی برخوردار است. همچنین جناب آقای آقامحمدی ریاست دادگستری شهرستان نیز ضمن تبریک سال جدید  برای کلیه مسئولین و کارکنان این شرکت آرزوی توفیق کردند. در  ادامه دیدار با جناب آقای مظفری دادستان ایشان نیز شرکت بابک مس ایرانیان را یکی از شرکت های خوب وتاثیرگذار منطقه دانسته و اظهار داشتند که آماده هرگونه همکاری با شرکت های تولیدی می باشند.