اخبار

بازدید دادستان شهربابک

۲۰ آذر ۱۳۹۹

دادستان شهربابک: در راستای رفع موانع تولید از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم.

     دادستان شهربابک با حضور در مجتمع تولیدی شرکت بابک مس ایرانیان از مراحل تولید لوله مسی و کاتد مس  بازدید نمود. دادستان مظفری در جلسه ای که قبل از بازدید با تعدادی از مدیران شرکت برگزار شد به اهمیت تولید اشاره کرد و گفت: تولید و صنعت در اقتصاد و استقلال کشور نقش مهمی دارند و بنابراین در رفع موانع تولید از کوششی دریغ نخواهیم کرد. قبل از آن مهندس رحمانی مدیر مجتمع و آقای طلابیگی مدیر سرمایه انسانی شرکت، توضیحاتی را پیرامون نوع تکنولوژی ، نحوه استحصال مس و تولید لوله مسی، فرایند گزینش نیرو، تعداد کارکنان و شرکتهای پیمانکار ارائه نمودند. در این بازدید که تعدادی از دادیاران دادگستری نیز ایشان را همراهی کردند، از نزدیک روند تولید کاتد مس به روش تانک بیولیچینگ و تولید لوله مسی به روش آپکست بعنوان صنعتی سبز و سازگار با محیط زیست  مورد بازدید قرار گرفت.