اخبار

لوح تقدیر واحد نمونه کارگری استان کرمان به شرکت بابک مس ایرانیان تعلق گرفت

۱۲ خرداد ۱۴۰۰

در جشنواره امتنان امسال؛ لوح تقدیر واحد نمونه کارگری استان کرمان به شرکت بابک مس ایرانیان تعلق گرفت.

     در سی و دومین جشنواره امتنان استان کرمان که به مناسبت هفته کار و کارگر برگزار شد، شرکت بابک مس ایرانیان بعنوان واحد نمونه کارگری معرفی و لوح تقدیر دریافت نمود. در این مراسم که با حضور استاندار، ریئس کمیسیون اقتصادی مجلس و نمایندگان تشکلات کارگری و جامعه کاروتولید استان برگزارشد، از 24 نخبه صنعتی استان تجلیل شد که دراین میان شرکت بابک مس ایرانیان بعنوان واحد نمونه کارگری حائز رتبه شناخته و لوح تقدیر به مهندس محمدرضا میرزایی مدیرعامل این شرکت اعطا شد.

همچنین در جلسه فرمانداری شهربابک که در همین راستا و با حضور مسئولین رده اول شهرستان تشکیل شده بود لوح تقدیر واحد نمونه کارگری به آقای مهندس طلابیگی بعنوان نماینده و مدیر سرمایه انسانی شرکت بابک مس ایرانیان اهدا شد.

شرکت بابک مس ایرانیان نمونه ای افتخارآمیز از توانمندی متخصصان و صنعت گران ایرانی است که در شرایط تحریم نیز به تحقق شعار جهش تولید دست یافته است.

در تحقیقات میدانی که توسط نمایندگان اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی بهمراه نماینده تشکلات کارگری  از مجتمع کارخانجات کاتد و لوله مسی این شرکت بعمل آمد  مستندات حوزه های مدیریت، سرمایه انسانی و تولید مورد بررسی قرار گرفت . در این تحقیقات تکنولوژی سازگار با محیط زیست در تولید کاتد مس، که برای اولین بار در دنیا به تولید انبوه رسیده است و نیز نحوه جذب نیروها و رضایت شغلی کارکنان موارد ارزیابی قرار گرفت. حاصل این بررسی انتخاب این واحد تولیدی بعنوان واحد نمونه کارگری استان بود.