اخبار

اعطاء تندیس بلورین مدیریت دانشی به شرکت بابک مس ایرانیان

۹ مهر ۱۳۹۹

اعطاء جایزه تندیس بلورین مدیریت دانشی به شرکت بابک مس ایرانیان برای دومین سال متوالی
در همایش مدیریت دانشی که به صورت آنلاین و حضوری در تاریخ ۸ مهرماه جاری برگزار شد دکتر پورمند مدیرعامل هولدینگ میدکو از شرکت بابک مس ایرانیان بعنوان شرکت دانش محور یاد کرد و گفت: برای اولین بار در دنیا ریسک تولید مس به روش تانک بیولیچینگ توسط میدکو پذیرفته شد و هم اکنون تولید مس با درجه خلوص ۹۹/۹۹ درصد در بابک مس ایرانیان انجام میشود. وی افزود مزیت منحصر بفرد این روش علاوه بر سازگاری با محیط زیست، این است که با هر ظرفیتی قابل بهره برداری است. 
درپایان همایش جوایز مدیریت دانشی در سه سطح گواهینامه، تندیس بلورین و تندیس سیمین به شرکت ها و موسسات ارزیابی شده اعطا شد که شرکت بابک مس ایرانیان موفق به دریافت تندیس بلورین گردید.