اخبار

برگزاری نشست صمیمی مدیر عامل محترم با همکاران

۱۶ اسفند ۱۳۹۹

در این نشست  که با رعایت تمامی پروتکل های بهداشتی در فضای باز کار خانه لوله مسی صورت گرفت جناب آقای مهندس میرزایی ضمن تشکر از تلاش  تمامی همکاران به دستاوردهای سال مالی گذشته اشاره کرده و از برنامه ها و اهداف پیش رو سخن گفتند. ایشان ضمن تاکید بر حفظ تعادل بین کار و زندگی، همکاران را به برقراری ارتباطات موثر سازمانی و هنر خوب گوش دادن دعوت نمودند.
وی همچنین به اهمیت مدیریت دانش، ثبت درس آموخته ها و مشارکت در نظام پیشنهادات اشاره کرده و افزودند:" تیم قهرمانی باشید نه تیمی از قهرمانان ".
در ادامه نشست سوالاتی توسط نماینده کارکنان آقای شمسیان به نمایندگی از تمامی کارکنان  مطرح که آقایان طلابیگی(مدیر سرمایه انسانی و HSEC)  و جناب مهندس میرزایی به این سوالات پاسخ دادند.
در انتهای جلسه نیز جناب مهندس میرزایی با ایراد این نکته که " مسئولیت قدرت نیست، بلکه مسئولیت پذیری است که قدرت می آورد" و آرزوی سالی نیکو و به دور از کرونا برای تمامی همکاران و خانواده هایشان جلسه را خاتمه دادند.