اخبار

بازدید پرسنل اورژانس 115 شهربابک از مجتمع بابک مس ایرانیان

۶ فروردين ۱۴۰۰

در راستای تعاملات اجتماعی با شهرستان امروز پنج شنبه مورخ پنج فروردین ۱۴۰۰تعدادی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ شهربابک از مسیرهای ورودی و خروجی  وهمچنین خط تولید مجتمع لوله مسی و کاتد مس به همراه مدیریت مجتمع و مدیر سرمایه انسانی و HSEC بازدید نمودند.