اخبار

اجرای ممیزی بازبینی سالیانه اول سیستم های مدیریتی

۱ شهريور ۱۴۰۰

ممیزی بازبینی سالیانه اول سیستم های مدیریت کیفیت ISO9001:2015، سیستم مدیریت زیست محیطی ISO14001:2015، مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی ISO45001:2018 و مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست بر اساس الزامات میدکو در روزهای 30 و 31 مردادماه توسط شرکت SGS و به صورت آنلاین برگزار شد. در این ممیزی که تنها با 3 عدم انطباق مینور همراه بود،  اعتبار تمام گواهینامه های مذکور تمدید شد.