اخبار

بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

۱۲ مهر ۱۴۰۰

بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی 27 الی 30 مهر ماه 1400 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن E1,41B

بیستمین نمایشگاه بین المللی تاسیسات و سیستم های سرمایشی و گرمایشی

27 الی 30 مهر ماه 1400
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران 
سالن E1,41B