اخبار

دریافت گواهینامه تایید صلاحیت توسط آزمایشگاه شرکت بابک مس ایرانیان

۷ آذر ۱۴۰۰

  آزمایشگاه شرکت بابک مس ایرانیان موفق به دریافت گواهینامه تایید صلاحیت از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران شد. در بخشی از این گواهینامه چنین آمده است: الزامات استاندارد ایران - ایزو/آی ای سی 2017-17025 را رعایت نموده و صلاحیت انجام خدمات آزمون کالیبراسیون را دارا میباشند.
اصالت این گواهینامه در پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی تایید صلاحیت ایران ثبت شده است.(naciportal.isiri.gov.ir)