اخبار

حضور شرکت بابک مس ایرانیان در هجدهمین نمایشگاه بین المللی ایران متافو

۱۴ آذر ۱۴۰۰

هجدهمین نمایشگاه ایران متافو در هفت موضوع مرتبت با صنعت در محل دائمی نمایشگاه های تهران آغاز به کار کرد.ساعات بازدید  این نمایشگاه که تا سه روز دیگر یعنی 17 آذرماه ادامه دارد، 9  الی 17 میباشد.

شرکت بابک مس ایرانیان بعنوان زیرمجموعه میدکو و فعال در بخش استحصال مس و تولید لوله های مسی  در سالن 38 غرفه D4 حضور یافته است.