اخبار

گزارش تصویری از حضور شرکت بابک مس ایرانیان در نمایشگاه اختصاصی جمهوری اسلامی ایران در آلماتی- قزاقستان

۱۱ تير ۱۴۰۱