اخبار

کسب تندیس بلورین پنجمین جایزه بین المللی مدیریت دانشی KM4D توسط شرکت بابک مس ایرانیان

۲۴ مهر ۱۴۰۱

شرکت بابک مس ایرانیان موفق به کسب تندیس بلورین در پنجمین جایزه بین المللی مدیریت دانشی شد . این جشنواره توسط انجمن مدیریت  ایران چهارشنبه 20 مهر ماه 1401 با حضور و سخنرانی آقای دکتر نوری وزیر آموزش و پرورش و آقای دکتر قاسمی رئیس انجمن مدیریت ایران برگزار گردید.

شایان ذکر است انجمن مدیریت ایران در راستای ایفای نقش مرجعیت علمی در کشور و برقراری ارتباطات بین المللی با همکاری شرکای علمی خود جهت ترویج، اشاعه و توسعه کارکردهای مدیریت دانشی "جایزه بین المللی مدیریت دانشیKM4D " را هم زمان با برگزاری کنفرانس بین المللی مدیریت دانشی همه ساله برگزار می نماید.

کلیات مدل جایزه توسط انجمن مدیریت دانش کشورهای اتریش، هلند و سوئیس طراحی و تدوین شده و با توجه با فعالیت سازمان های ایرانی نسبت به بومی سازی آن نیز اقدام شده است.