اخبار

بازدید تیم مدیریتی منطقه آزاد ارس از مجتمع کاتد و لوله مسی شرکت بابک مس ایرانیان

۲۱ آبان ۱۴۰۱

تیم مدیریتی منطقه آزاد ارس متشکل از جناب آقای دکتر کیانی رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل سازمان منطقه آزاد ارس به همراه جناب آقای دکتر سلیمانی مشاور عمرانی و فنی سازمان مزبور و هیئت همراه در تاریخ 1401/08/16 از مجتمع کاتد و لوله مسی شرکت بابک مس ایرانیان بازدید به عمل آوردند. هدف از این بازدید آشنایی با محصولات شرکت و فرایند تولید کاتد مسی به روش تانک بایولیچینگ بوده است که مزیت مهم این روش دانش بنیان تولید بدون هیچگونه آلایندگی در محیط زیست می باشد.

در پایان این تیم از معدن چاه فیروزه شهربابک نیز بازدید به عمل آمد.