اخبار

شرکت بابک مس ایرانیان مورد ارزیابی دانش بنیان قرار گرفت

۲۱ آبان ۱۴۰۱

با حضور کارشناسان ارزیابی معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری خط تولید کاتد سازی شرکت بابک مس ایرانیان به عنوان واحد تولید کننده دانش بنیانی مورد ارزیابی قرار گرفت.

شرکت بابک مس ایرانیان در تاریخ 14 آبان 1401  بر اساس  آیین نامه های بررسی و ارزیابی شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان،  مورد ارزیابی کارگزاری توان پیشرو صنعت آوید قرار گرفت. در طی این بازدید مدیران و کارشناسان شرکت ضمن بیان توضیحات لازم در خصوص تولید کاتد مس به روش تانک بایو لیچینگ که برای اولین بار در جهان به کارگرفته شده ، مدارک مثبته را در این زمینه ارائه نمودند. در ادامه بازدید، این تیم روند تولید کاتد مسی را مشاهده و  از آزمایشگاه و محل کشت باکتری های مورد استفاده در خط تولید و در پایان از کارخانه لوله مسی  بازدید نمودند.