اخبار

افتتاح تصفیه خانه کارخانه کاتد شرکت بابک مس ایرانیان

۶ تير ۱۴۰۲

تصفیه خانه کارخانه کاتد شرکت بابک مس ایرانیان با ظرفیت تصفیه 80 متر مکعب آب در شبانه روز در خرداد 1402 توسط دکتر پورمند مدیر عامل هلدینگ میدکو افتتاح گردید.

از آنجا که موضوع مدیریت منابع آبی یکی از چالش های پیش روی صنایع تولیدی است، مدیریت منابع و انرژی یکی از سیاست های اساسی شرکت بابک مس ایرانیان تعریف شده و هدف از اجرای این پروژه استفاده بهره ور از منابع آبی منطقه و کمک در کاهش مصرف منابع آبی می باشد. همچنین این پروژه پایبندی شرکت به اصول توسعه پایدار را نشان میدهد. لازم به ذکر است آب تصفیه شده ، جهت آبیاری فضای سبز مجتمع مورد استفاده قرار میگیرد.