اخبار

همایش کوه پیمایی خانوادگی همکاران شرکت بابک مس ایرانیان

۲۳ مهر ۱۴۰۲

در راستای افزایش فرهنگ ورزش همگانی و ایجاد نشاط و همدلی میان همکاران و خانواده های ایشان همایش کوهپیمایی خانوادگی با بیش از صد نفر شرکت کننده در روستای زیبای آبدر شهربابک برگزار گردید .