اخبار

دریافت لوح تقدیر برترین شرکت در اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل ها توسط شرکت بابک مس ایرانیان در اولین جشنواره سرمایه انسانی میدکو.

۱۱ دي ۱۳۹۶

دریافت لوح تقدیر برترین شرکت در اجرای آئین نامه ها و دستورالعمل ها توسط شرکت بابک مس ایرانیان در   اولین جشنواره سرمایه انسانی میدکو.
اولین جشنواره سرمایه انسانی میدکو با شعار "کارکنان سرمایه اصلی میدکو هستند" در هتل پارس کرمان برگزار شد.   در این مراسم  دکتر پورمند؛ مدیرعامل شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاور میانه با اشاره به اهمیت موضوع مسئولیت های اجتماعی گفت:  شعار میدکو "مسئولیتهای اجتماعی میدکو از روستاها با توجه ویژه به جوانان وبکارگیری تجربه آغاز می شود" انتخاب شده است.
 شایان ذکر است در ادامه مراسم مهندس محمدرضا میرزایی؛ مدیریت عامل شرکت بابک مس ایرانیان موفق به دریافت لوح تقدر برترین شرکت در اجرائ ایین نامه ها ودستورالعمل ها شد.