اخبار

آگهی جذب سرمایه انسانی شرکت بابک مس ایرانیان(سهامی خاص)

۲۱ مهر ۱۳۹۷

شرکت بابک مس ایرانیان (سهامی خاص) تحت پوشش شرکت هلدینگ توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه (میدکو - سهامی عام) در نظر دارد نیروی انسانی مورد نیاز  خود، در بعضی از رشته های دانشگاهی را از طریق برگزاری آزمون تامین نماید. لذا از افراد واجد شرایط تقاضا می شود از روز شنبه مورخ 97/07/21 تا پایان روز شنبه مورخ 97/08/05 به سایت karasa.ir مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لازم به ذکر است مدت زمان ثبت نام به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.