اخبار

ممیزی بازبینی سیتسمهای OHSAS18001 ,ISO14001 ,ISO9001 وHSEC MIDHCO توسط نمایندگان SGS انجام گردید

۲۷ آبان ۱۳۹۷

با حضور تیم ممیزی شرکت  SGS در تاریخ های 24 و 25 آبانماه در شرکت بابک مس ایرانیان، ممیزی سیستمهای مدیریت کیفیتISO9001 ،  ایمنی بهداشت و محیط زیست ISO14001، OHSAS18001  و HSEC  MIDHCO در شرکت بابک مس ایرانیان مورد بازبینی قرار گرفت. ممیزان  با حضور در قسمتهای مختلف تولید، انبارها، آزمایشگاههای کنترل کیفی و سایر قسمتها کلیه  فرآیندها را مورد بازبینی قرار داده و طی جلسه ای گزارش خود را به مدیریت ارائه نمودند.

شرکت بابک مس ایرانیان در سال گذشته موفق به اخذ گواهینامه های فوق الذکر شده است و این ممیزی جهت بازبینی مراقبتی به صورت منظم سالانه انجام می گیرد.