اخبار

راه اندازی تیکنرهای پروژه بایوتانک لیچینگ

۲۱ آذر ۱۳۹۷

چهار دستگاه تیکنر ضد اسید از جنس استنلس استیل جهت خالص سازی محلول یون مس از ناخالصی هایی  مانند یون آهن، سلیکاتها، منیزیم و کلسیم در هفته گذشته در شرکت بابک مس ایرانیان راه اندازی گردید.

این تیکنرها توسط نیروهای توانمند داخلی نصب و در حضور سازنده خارجی راه اندازی گردید.