اخبار

کاشت نهال در محوطه داخل و خارج سایت شرکت بابک مس ایرانیان در روز درختکاری

۱۸ اسفند ۱۳۹۷

در یک حرکت نمادین مدیران مجتمع و کارخانه لوله مسی همراه با پرسنل شرکت اقدام به کاشت نهال در اطراف سایت نمودند.

شایان ذکر است از آنجا که حفظ محیط زیست و منابع طبیعی از اولویتهای این شرکت است، تا کنون 300 هکتار از اراضی اطراف کارخانه با هماهنگی اداره منابع طبیعی شهرستان با کاشت نهال های بنه و بادام کوهی احیا شده است.