اخبار

بازدید مدیرکل محیط زیست استان کرمان از شرکت بابک مس ایرانیان

۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

خانم مهندس شاکری؛ مدیرکل محیط زیست استان کرمان در راس هیاتی متشکل از کارشناسان و محیط بانان استان،  از قسمت های مختلف کارخانه کاتد  شرکت بابک مس ایرانیان بازدید کرد. در این بازدید مهندس شمس الدینی؛ رئیس اداره محیط زیست شهربابک و تعدادی از محیط بانان و کارشناسان این اداره نیز ایشان را همراهی نمودند. این بازدید به منظور بررسی و ارزیابی فرایند تولید کاتد به لحاظ سازگاری با محیط زیست از کلیه قسمتهای کارخانه انجام شد و از منظر زیست محیطی مورد تائید قرار گرفت.

شایان ذکر است تولید کاتد به روش تانک بیولیچینگ صنعتی سبز است که با استفاده از جدیدترین روشهای روز دنیا به منابع طبیعی و محیط زیست بیشترین اهمیت را قایل شده و کمترین آسیب ممکن را وارد میکند.