اخبار

برگزاری اولین جلسه راهبری توسعه مدیریت

۲۱ خرداد ۱۳۹۸

اولین جلسه راهبری توسعه مدیریت با حضور  مدیران شرکت برگزار شد. در این جلسه دکتر جهانبین؛ مشاور توسعه مدیریت، ضمن ارائه گزارش فعالیتهای انجام شده به بیان اهداف و برنامه های این کمیته پرداخت.  دکتر جهانبین مهمترین هدف این کمیته را فرهنگ سازی در تمامی سطوح و استخراج راهکارهای بهبود دانست.  سازماندهی اهداف و برنامه ها و نیز مدیریت ریسک ها و فرصتها به منظور رفع مشکلات و نواقص در پیشبرد فعالیتهای توسعه مدیریت از دیگر اهداف این کمیته شناخته شد.