اخبار

نشست صمیمی مدیر عامل محترم شرکت بابک مس ایرانیان با کارکنان

۱۹ تير ۱۳۹۸

 در یک نشست صمیمی، مدیران و کارکنان شرکت با مدیریت عامل دیدار و گفتگو کردند. مهندس میرزایی نهمین سال تاسیس شرکت را به همکاران تبریک گفت و افزود: امروز جایگاه این شرکت در تمام دنیا شناخته شده است. ایشان به افزایش تولید لوله و کاتد مس در سال رونق تولید اشاره کرد و بیان داشت که هدف و آرمان ما ثروت آفرینی برای مردم و کشور است و پرواضح است که این به معنای ثروت اندوزی نیست. مهندس میرزایی راه رسیدن به این هدف را در تفسیر جمله " معنا بخشیدن به کار"  و نیز قرار داشتن همیشگی در فضای یادگیری و فضای کمک به دیگران دانست و گفت: با این مدل ذهنی مشکلات قابل حل میشوند.

در پایان مدیرعامل سه ساعت را به ملاقات حضوری و خصوصی با کارکنان اختصاص داد و همکاران در یک محیط دوستانه به بیان نقطه نظرات، مشکلات و انتقاد پرداختند.