اخبار

بازدید مدیران سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمان از شرکت بابک مس ایرانیان

۹ مرداد ۱۳۹۸

مهندس غفاری نژاد، معاون محترم امور صنایع و مهندس حریری رئیس محترم اداره صنایع فلزی سازمان صمت استان کرمان بهمراه مهندس اسدی رئیس اداره صمت شهربابک از کارخانجات تولید لوله مسی و کاتد بازدید نمودند.