اخبار

فروش 60 تن کاتد مسی در بازار بورس

۲۷ شهريور ۱۳۹۸

 در پی اولین عرضه کاتد مسی محصول کارخانه بابک مس ایرانیان در بازار بورس، مقدار 60 تن از این کالا در زمانی کوتاه به فروش رسید.