اخبار

تقدیر از دانشکاران و تیم های برتر ورزشی با حضور مدیرعامل محترم میدکو

۲۵ آذر ۱۳۹۸

با حضور دکتر پورمند مدیرعامل محترم شرکت میدکو همزمان با بازدید دو هفتگی ایشان از کارخانه لوله مسی و کاتد مس از تعدادی از همکاران که در بخش های مختلف فعالیت داشتند از جمله  ثبت دانش در سامانه مدیریت دانش میدکو، طرح ایده  و نیز تیم های برتر ورزشی در مسابقات داخلی بابک مس ایرانیان تقدیر بعمل آمد.

دکتر پورمند ضمن تبریک برای همکاران آرزوی موفقیت و سلامتی کردند.