اخبار

برگزاری انتخابات نماینده کارگری شرکت بابک مس ایرانیان

۸ دي ۱۳۹۸

انتخابات نماینده کارگری شرکت بابک مس ایرانیان با اخذ آراء در مدت زمان ۱۲ ساعت و با حضور نماینده اداره کار شهرستان به پایان رسید. در این انتخابات از ۲۹۲ نفر واجدین شرایط ۲۵۱ نفر شرکت نموده و آقای ابوالفضل شمسیان با اکثریت قاطع ۱۴۷ رای به نمایندگی کارگران این شرکت انتخاب شد.