اخبار

بازدید مدیران و کارشناسان صندوق توسعه ملی و بانکداری بانک پاسارگاد از مجتمع تولید کاتد و لوله مسی شرکت بابک مس ایرانیان

۴ اسفند ۱۳۹۸

بازدید مدیران و کارشناسان صندوق توسعه ملی و بانکداری بانک پاسارگاد از مجتمع تولید کاتد و لوله مسی شرکت بابک مس ایرانیان

با حضور مدیران صندوق توسعه ملی وبانکداری بانک پاسارگاد، تجهیزات، دستگاهها، موادمصرفی و محصولات شرکت بابک مس ایرانیان مورد بازدید قرارگرفت. همچنین از نزدیک خطوط تولید کاتد مس به روش تانک بایولیچینگ و لوله مسی به روش آپ کست بعنوان صنایع سبز و دوستدار محیط زیست معرفی شدند.