اخبار

بازدید کمیته استانی ستاد مبارزه با کرونا از قسمتهای مختلف شرکت

۳ ارديبهشت ۱۳۹۹

نمایندگان محترم ادارات کل بازرسی استانداری، کار و اموراجتماعی، مرکز بهداشت استان بهمراه هیاتی از فرمانداری‌ و ادارات مرتبط شهرستان از بخشهای مختلف مجتمع تولید لوله و کاتد شرکت بابک مس ایرانیان بازدید کردند و اقدامات انجام شده در خصوص پیشگیری و مقابله با کرونا را مورد بررسی و بازرسی قرار دادند.
این هیات در نشست مشترک پایانی که با حضور مدیریت مجتمع و مسئولین ایمنی شرکت برگزار شد نتایج بدست آمده را خیلی خوب و کاربردی توصیف کردند.