اخبار

قدر دانی از کارگران و اهدا شاخه گل به آنها در روز جهانی کار و کارگر

۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹

به مناسبت روز جهانی کار و کارگر مدیران محترم مجتمع و سرمایه انسانی بهمراه چند تن از روسا و سرپرستان شرکت با حضور در واحدهای مختلف کارخانجات کاتد و لوله با تعدادی از کارکنان که مشغول کار بودند دیدار کرده و با تقدیم شاخه گل از آنها تقدیر نمودند.