اخبار

امکان ثبت اطلاعات تامین کنندگان در وب سایت شرکت بابک مس ایرانیان فراهم شد

۱۲ خرداد ۱۳۹۹

مدیر فناوری و اطلاعات شرکت از فراهم شدن امکان ثبت اطلاعات تامین کنندگان مختلف در وب سایت شرکت خبر داد و گفت: با استفاده ازاین سیستم شرکتهای تامین کننده ی قطعات، مواداولیه، دستگاهها وخدمات، میتوانند توانمندی های خود را با ثبت در این سامانه در اختیار کارشناسان فنی ما قرار داده تا در مواقع لزوم همکاری با آنها انجام شود. مهندس سپهرتاکید کرد: ثبت اطلاعات در این بانک اطلاعاتی الزامی را جهت همکاری با آن شرکت ایجاد نمیکند.

تامین کنندگان محترم میتوانند از طریق آدرس اینترنتی زیر اقدام به ثبت نام در این سامانه نمایند:

81.12.119.50:8082/behlin_producers/default