اخبار

پذیرش عضویت شرکت بابک مس ایرانیان در انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان سیستمهای تهویه مطبوع ایران

۲۶ خرداد ۱۳۹۹

مدیر فروش شرکت بابک مس ایرانیان ضمن تبریک این موفقیت گفت: این شرکت اولین و تنها تولید کننده لوله مسی است که به عضویت این انجمن درآمده. سیدمحمدجواد واعظی افزود: ازآنجا که تولید لوله های مسی در این شرکت با استفاده از تکنولوژی روز آپکست صورت میگیرد و محصولات از اقبال و استقبال خوبی در بازار داخلی و خارجی برخوردارهستند، لذا عضویت دراین انجمن ضروری به نظر میرسید که خوشبختانه با درخواست عضویت موافقت بعمل آمد.