اخبار

دوره کارگاهی آشنایی با سواد رسانه ای توسط دکتر فیلسوفیان برگزار گردید

۳ تير ۱۳۹۹

دوره کارگاهی آشنایی با "سواد رسانه ای" با تدریس و ارائه دکتر فیلسوفیان؛ مدیر روابط عمومی و امور بین  الملل میدکو برگزار شد. در این دوره تعدادی از همکاران بخش های مختلف حضور داشتند و مباحثی چون اقناع رسانه ای، تکنیکهای خبری و روشهای تبلیغات ارائه شد.