اخبار

آغاز اجرای ممیزی خارجی شرکت بابک مس ایرانیان توسط شرکت SGS از طریق اسکایپ

۱ شهريور ۱۳۹۹

اولین روز اجرای ممیزی خارجی تجدید صدور گواهینامه های سیستم های مدیریت کیفیت، محیط زیست، ایمنی و بهداشت شغلی بر اساس استانداردهای ISO9001:2015، ISO14001:2015 و ISO45001:2018 شرکت بابک مس ایرانیان توسط شرکت SGS به صورت ریموت از طریق اسکایپ آغاز گردید.

این ممیزی در سه روز متوالی انجام و اختتامیه آن روز دوشنبه 3 شهریورماه برگزار خواهد شد.