دفتر مرکزی

 • آدرس : تهران - شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، خیابان سپهر ، پلاک 34
 • تلفن : 02191070800
 • فکس : داخلی 900
 • ایمیل : info@ibcco.midhco.com
 • کدپستی: 14689443381

واحد فروش

 • آدرس : تهران - شهرک غرب ، بلوار فرحزادی ، خیابان سپهر ، پلاک 34 ، طبقه 6
 • تلفن: 02191070800
 • داخلی: 915-916-917-918-919
 • فکس : داخلی 900
 • ایمیل : marketing&sales@ibcco.midhco.com

دفتر کرمان

 • آدرس : کرمان - بلوار جمهوری اسلامی - ساختمان پاسارگاد - طبقه 3
 • تلفن : 32470848-034

سایت

 • آدرس : کرمان ، شهر بابک ، کیلومتر 23 جاده شهر بابک - انار ، مجتمع بابک مس ایرانیان
 • تلفن :31499999-034

روابط عمومی

 • آدرس : کرمان ، شهر بابک ، کیلومتر 23 جاده شهر بابک - انار ، مجتمع بابک مس ایرانیان
 • تلفن :31499999-034
 • داخلی:340
 • فکس: 201
 • ایمیل : pr@ibcco.midhco.com

 

فرم ارسال پیشنهادات ، انتقادات