کویل

کویل

کویل

تولید لوله مسی به روش    (UP CAST) CAST & DRAW

این روش جدید ترین و پیشرفته ترین روش تولید لوله مسی در دنیاست که با تغییرات تکنولوژی ایجاد شده ، فرایند تولید لوله را  کوتاه تر نموده  و در نتیجه قیمت تمام شده کالا را کاهش می دهد .

LWC(Level Wound Coil) : ابعاد لوله های تولیدی کویل
mm 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.63 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 1.0 1.15 1.42 1.50
mm in 0.014 0.016 0.018 0.020 0.022 0.024 0.025 0.026 0.028 0.030 0.031 0.033 0.035 0.039 0.045 0.055 0.060
4.8 3.16            
6.35 1.4      
7.93 5.16
8.00  
9.52 3.8
10.00      
12.00      
12.70 1.2    
15.00      
15.87 5.8    
16.00      
18.00              
19.05 3.4            
22.22 7.8            
شرکت بابک مس ایرانیان علاوه بر ابعاد فوق آمادگی دارد تا هرگونه درخواست لوله مسی را در زمان مناسب تولید و تحویل نماید

• مشخصات بسته بندی کویل

لوله های کویل در قرقره های چوبی بسته بندی شده تا مصرف کنندگان نهایی به راحتی بتوانند محصول را باز نموده و بدون آسیب استفاده نماید معمولا وزن هرکویل بین 00 تا 150 کیلوگرم می باشد