کاتد

کاتد

کاتد

تولید کاتد مس به روش تانک بیولیچینگ 

در این روش تولید کاتد مس با استفاده از میکرو ارگانیسم های گرمادوست در محلول اسیدی و از طریق انحلال کنسانتره مس سولفیدی صورت می پذیرد. در ادامه با استفاده از روش مرسوم استخراج حلالی و الکترووینینگ، مس با کیفیت گرید A بورس فلزات لندن (LME) (با خلوص 99.99 درصد) تحت استاندارد ASTM B11 2016 تولید می شود.

  ابعاد کاتد

تعداد برگه در هر بندیل  وزن هر بندیل (Kg) وزن هر برگه (Kg) ضخامت (mm) عرض (cm) طول (cm)
40 1800-2200 45-55 5-6 102 106

 

آنالیز شیمیایی کاتد

Se(ppm) Te(ppm) Bi(ppm) Sb(ppm) Pb(ppm) As(ppm) Fe(ppm) Ni(ppm) Sn(ppm) S(ppm) Ag (ppm) 
0.9 <1.1 <0.9 <2.7 <4.5 <4.2 <8 <5.2 <4.2 <12 <5